— Legislativa —


1) Mezinárodní (EU)

Směrnice evropského parlamentu a rady 2002/24/ES

ze dne 18. 3. 2002 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel

v kapitole I, článku 1, písmeno h) uvádí, že tato směrnice se nevztahuje na:

- jízdní kola s pedály, která jsou vybavena přídavným elektrickým motorem s maximálním trvalým výkonem 0,25 kW, jehož výkon je postupně snižován až do vyřazení motoru z činnosti, když vozidlo dosáhne rychlosti 25 km/h, nebo dříve, jestliže cyklista přestane šlapat.

Norma Evropské komise pro standardizaci CEN: EN 15194

pro bicykly s pomocným elektrickým pohonem EPAC (Electrically Power Assistent Cycles).

Elektrokolo musí dle této normy splňovat následující technické parametry:

  • maximální trvalý výkon motoru je 250W
  • motor je aktivován pouze při šlapání pedály, případně otočným akcelerátorem do rychlosti 6 km/h
  • motor musí být odpojen do určité ujeté vzdálenosti, když jezdec přestane šlapat (5 resp. 2 m bez odpojovače brzd)
  • maximální napětí systému je 48V (baterie, řídící jednotka, motor)
  • maximální hmotnost elektrokola je 40 kg
  • všechny elektrosoučásti kola musí být testovány na odolnost proti nárazu, mechanickému opotřebení a elektromagnetickou kompatibilitu

2) Národní

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 341/2014, příloha 12

oddíl C, odst:8.

 Jízdní kolo může být vybaveno dodatečně pomocným motorkem, jestliže:

a) bude nadále zachován původní charakter jízdního kola (podle bodu 1,2)

b) pomocný motorek bude přiměřeně plnit podmínky ustanovení § 19 zákona,

c) jeho výkon nepřesáhne 1 kW,

d) v případě použití spalovacího motoru, nebude mít takový motor objem válce (válců) větší než 50 cm3,

e) maximální kontrukční rychlost nebude vyšší než 25 km/h,

f) montáž pohonného systému (motor, nádrž na paliva nebo akumulátor) na jízdní kolo si nevyžádá zásah na   jeho nosných částech.

Pokud vozidlo splňuje všechny výše uvedené požadavky, považuje se pro potřeby této vyhlášky nadále za jízdní kolo.